Later

Later wil ik een fabulous restaurant gaan beginnen: POLLE & POFFE!

Polle (bekend van de Efteling, Polles Keuken) is

de pannenkoekenbakker.

Poffe (zelfbedacht, Kabouter Kie) is de poffertjesbakker.